Köper & säljer kabelskrot i Stockholm

Vid byggprojekt och renoveringar blir det många gånger kabelskrot över. Det kan handla om gamla kablar som behöver tas bort eller rester som blir över vid bygget. Elkablar och telekablar innehåller värdefull koppar och du kan därför vända dig till oss om du är intresserad av att sälja ditt kabelskrot i Stockholm.

Vi köper in både små och stora mängder.

Låt ditt kabelskrot bli en viktig resurs

Vi måste alla bli bättre på att tänka hållbart. En viktig del i det arbetet är att återanvända så mycket resurser som möjligt. Genom att samla in överblivna kablar och avlägsna deras skyddshöljen får man relativt stora mängder metall som kan smältas ner och återvinnas. Det är en god gärning för miljön.

Bra betalt för gamla kablar

Vi ser till att du får bra betalt för ditt kabelskrot. Vi beräknar din ersättning utifrån dagsaktuella priser på metallskrot och ser till att du får betalt direkt på plats.

Vad du får och inte får göra

Viktigt att känna till är att du bara får sälja kabelskrot som hör till ett eget bygg- eller renoveringsprojekt, till exempel elkablar som har suttit i ett gammalt hus eller kabelsnuttar som blivit över när du bygger nytt. Även om Telia håller på att montera ner det gamla kopparnätet så får du inte på eget bevåg plocka ner telefonkablar, även om de går över din egen tomt och inte längre är anslutna.

Välkommen in med ditt kabelskrot till oss

Välkommen in till oss om du har kabelskrot som du vill bli av med. Vi köper det gärna och ser till att det tas om hand på rätt sätt samtidigt som du får rätt betalt!

container med kopparskrot i Stockholm

Låt gamla kablar bli till nya resurser - sälj ditt kabelskrot till oss!